fbpx Architektura | Ekodům

Architektura

Tento dům je navržen pro stavebníky, kteří velmi silně vnímají provázanost lidského druhu se Zemí a jejími limity. Zároveň jsou dostatečně odvážní k objevování nových cest a přístupů ke stavění. Díky jim mohla vzniknout tato studie, využívající pro...
Velmi cenná byla od počátku spolupráce se stavebníky, se kterými jsme začali navrhování metodou hodnocení pozemku podle Christophera Daye a navazujícími aktivitami, které sloužily pro upřesnění...
publikováno: 24.01.2017 23:49 | autor: Jan Márton
Cílem celé naší stavby je mít příjemné a zdravé bydlení, obklopené zahradou a volnou krajinou, v místě, kde je možné mít osobní vztahy, v místě, kde si děti mohou bezpečně hrát na zahradě, se sousedy, možná s několika blízkými zvířaty, v místě,...
Architektura Nízkoenergetická dřevostavba se slaměnou a dřevovláknitou izolací o venkovních rozměrech 13x8m, s obytným podkrovím a malou půdičkou. Rodinný dům se staví v libereckém kraji v obci...
publikováno: 19.02.2015 20:30 | autor: Petra Šilberská
Rodinný dům z panelů Ecococon
Projekt prvního domu na území České Republiky s využitím slaměných panelů Ecococon.
Jedná se o panely o základním rozměru tl./š./v. 400/1200/3000 mm s lisovanou slámou a dřevěnou rámovou konstrukcí. Vzájemně propojené panely tvoří nosnou stěnu s výbornými tepelně - technickými...
publikováno: 25.06.2017 16:51 | autor: Miroslav Ščudla
Slamák Na palouku se 2 vrstvami omítky, zima 2017-2018
Nízkoenergetická dřevostavba rodinného domu z přírodních materiálů zateplená z exteriéru slámou a v detailech dřevovláknitou izolací. Konstrukčním systémem je nosný dřevěný skelet zavětrovaný z interiéru OSB deskami. Studie a projekt 2013-2014,...
Zastavěná plocha: 149,9 m2 (včetně přesahů střechy) Plocha podlah (užitná plocha domu): 111,1 m2 Obestavěný prostor: cca 680 m3 Orientační náklady stavby: 3,5 mil. Měrná potřeba tepla na vytápění: 20...
publikováno: 28.10.2015 12:59 | autor: Jiří Ryšavý
Slaměný rodinný dům, charakteristický dodržováním tradičního tvarosloví českých venkovských domů. Stavba probíhá svépomocí v konstrukčním systému two-by-four s částečně vetknutou předsazenou slaměnou izolací.
Architektura Stavba je navržena tak, aby mj. splnila kritéria pro výstavbu v CKHKO Křivoklátsko. Jednoduchý obdélný tvar domu má šikmou střechu s asymetrickým přesahem vytvářejícím na jižní straně...
publikováno: 25.01.2015 01:24 | autor: Blanka Johanisová
Pasivní rodinný dům - dřevostavba two-by-four izolovaná slámou a foukanou celuzózou, založená na sloupech z rušeného elektrického vedení. Studie vznikala v letech 2008-2009, stavební povolení 2010, stavba částečně svépomocí 2010-2013.
Dům je navržen i na horské podmínky jako energeticky pasivní, využívající pro provoz obnovitelnou energii (slunce, biomasa). Používáme přírodní a místní materiály (dřevo, izolace slaměnými balíky,...
publikováno: 04.01.2014 16:14 | autor: Jan Márton
Dřevostavba z přírodních materiálů, izolovaná slaměnými balíky a s použitím hliněných omítek.
Dodavatel, rok dokončení: Vala dřevostavby + svépomoc, 2012 Měrná potřeba tepla na vytápění: dle TNI: 20 kWh/m2.rok. Užitná plocha: 119,6m2 Architektonické řešení objektu: Objekt je řešen jako...
publikováno: 18.03.2015 19:05 | autor: Blanka Schiffauerová
Dodavatel, rok dokončení: Vala dřevostavby + svépomoc, 2012 Měrná potřeba tepla na vytápění: dle TNI do 20 kWh/m2.rok Užitná plocha: 79,0 m2 Architektonické řešení objektu: Bungalov má jednoduchý...
publikováno: 28.05.2015 22:14 | autor: Blanka Schiffauerová
Pasivní kruhová dřevostavba z použitím slámy jako tepelné izolace a pěnoskla pro izolaci základů.
Dodavatel, rok dokončení: Vala dřevostavby + svépomoc, 2012 Měrná potřeba tepla na vytápění: dle PHPP 15 kWh/m2.rok. (při lambdě slámy 0.055) Užitná plocha: 119,6m2 Architektonické řešení objektu:...
publikováno: 28.05.2015 20:46 | autor: Blanka Schiffauerová
Pasivní dřevostavba s použitím přírodních izolací připravená na instalaci fotovoltaiky
Dodavatel, rok dokončení: svépomoc, 2011 Měrná potřeba tepla na vytápění: dle TNI: 20 kWh/m2.rok. Užitná plocha: 131,1m2 Architektonické řešení objektu: Rodinný dům je řešen jako přízemní ekologická...
publikováno: 25.03.2015 20:59 | autor: Blanka Schiffauerová

Stránky