fbpx Vlastní dům architekta ze slaměných panelů ECOCOCON | Ekodům

Vlastní dům architekta ze slaměných panelů ECOCOCON

Vlastní dům architekta ze slaměných panelů ECOCOCON

Architekt Mirek Ščudla z ateliéru DOMA architekti navrhl a částečně i sám postavil dům pro svou rozšiřující se rodinu na okraji Prahy v zahrádkářské osadě na Točné.
Stavba v sobě snpoubí všechny architektovy záliby - dům je pasivní, postavený převážně z příroodních materiálů a hlavně pomocí konstrukčního systému prefabrikovaných slaměných panelů ECOCOCON.

Místo stavby: Praha 4 – Točná
Autor: Ing. arch. Miroslav Ščudla (DOMA architekti)
Realizace: částečně svépomocí a vlastní koordinace
Zastavěná plocha: 115 m2 (dům), 55 m2 (dílna)
Užitná plocha: 135 m2
Orientační náklady: 4,8 mil. Kč (cena za 1 m2 podlahové plochy 35,5 tisíc Kč
Příspěvek z programu NZÚ – kategorie B.1.: 300 tisíc Kč
Sítě, dílna, terén: cca 0,5 mil. Kč
Celková energetická ztráta: 2,97 kW
Blower door test: 0,5 h-1
Více informací a další fotografie: doma-architekti.cz

Rodina architekta Mirka Ščudly, českého zástupce firmy ECOCOCON, čítala tři teenagery a očekávala další přírůstek. Bylo tedy třeba opustit těsný pražský byt a najít nové místo k životu. Ideálně co nejblíž ku Praze. Řešení poskytl protáhlý pozemek v zahrádkářské osadě na Točné. Potřeba stavby nového domu se stala pro architekta příležitostí zužitkovat své znalosti a navrhnout dům podle kritérií sobě blízkých – v pasivním standardu a z přírodních stavebních materiálů.
Pozemek se nachází na samém okraji města Prahy, na ostrohu nad břežanským údolím, který je obklopen přírodní rezervací. Byla zde přivedena elektřina i pitná voda. Chyběla však kanalizace, čehož stavebníci využili k vybudování vlastní biologické čistírny s možností znovuvyužití vody na splachování a zalévání. K zadržování dešťové vody pak slouží malé zahradní jezírko.
Pražské stavební předpisy umožnily usadit dům blízko ke hranicím pozemku. Díky tomu je umístěn na samém konci a jižní fasáda je svou největší prosklenou plochou otevřena do zahrady. V přední části (k ulici) uzavírá zahradu dílna, možná budoucí ateliér. Na jeho střeše architekt umístil solární panely, protože jsou zde snadno přístupné.
Dispozice domu je jednoduchá a přehledná. Vstupujeme na východní straně přes přízemní podsklepený „přístavek“ do hlavní obytné části (kuchyně, jídelny a obývacího pokoje v jednom), jež je propojena velkými prosklenými plochami se zahradou. V západní části přízemí se nachází ložnice rodičů a na severní straně technické zázemí. Patro je rozděleno na čtyři dětské pokoje, každý s vlastním vstupem na balkon a s možností jejich budoucího propojení.

Pozemek byl původně sadem a mnoho stromů muselo ustoupit stavbě. Podařilo se zachovat dva vzrostlé stromy, které zahradě nyní dominují. Ořešák stojící přímo před domem výborně plní funkci stínění. Přírodě blízké stavění se zde projevilo také celkovou snahou o minimální zásah do krajiny, a proto všechna zemina, kterou bylo třeba na pozemku vykopat, byla znovu na pozemku využita.
Aby se co nejvíce minimalizovalo množství použitého betonu, je dům založen na patkách. Směrem do zahrady zakrývá mezeru pod domem dřevěná terasa. Konstrukční systém stěn tvoří prefabrikované slaměné panely ECOCOCON. Zajímavostí je, že tyto panely jsou při dodržení celkové certifikované skladby stěny požárně uzavřenou konstrukcí, mohou být tedy bez problému umístěny na okraji pozemku. Mnohem hůře, než slaměné stěny, jsou na tom z hlediska požární ochrany okna (prosklené plochy).
Stavba z prefabrikovaných panelů vyžaduje včasný, přesný návrh, podle kterého se rozvrhnou a vyrobí panely. Ty pak dopraví na místo stavby nákladní auto. Na místě se panely roztřídí podle pater/jednotlivých stran a zakryjí, dokud nepřijde na řadu jejich montáž. V tomto případě byly panely uskladněny v přístřešku (zázemí stavby).
Firma ECOCOCON dodává k panelům přehledný 3D plánek, podle kterého se panely sestaví a pomocí dlouhých vrutů se k sobě spojí dřevěné rámy. Zvenku se pak stavba co nejdříve obalí vzduchotěsnou difúzně otevřenou membránou. Z vnitřní strany se panely zakrývají dočasně obyčejnou folií, aby byly chráněny proti případným dešťům. Otvory v membráně se vyříznou až při montáži oken. Panely v přízemí se shora ztuží dřevěným trámem – pozednicí. Pro montáž panelů v patře je vhodné pro snazší manipulaci zbudovat lešení. Aby bylo dosaženo pasivního standartu přidávají se zvenku tvrdé dřevovláknité desky, na které je možné přímo nanášet omítku, či se zakryjí dřevěným obkladem s provětrávanou mezerou. Venkovní omítka musí být difúzně otevřená (nízký faktor difúzního odporu µ [mý]). Vhodné jsou či minerální omítka např. od firmy KABE.
Panely ECOCOCON jsou použitelné pouze na svislé stěny. Podlaha a střecha jsou proto izolovány foukanou celulózou.

V interieru jsou použité hliněné omítky, které perfektně spolupůsobí se slámou. Zajišťují difúzní prostupnost, a zároveň požární odolnost stěny. Také slouží jako akumulační hmota. Zde byla použita kupovaná směs, neboť místní hlína je příliš kamenitá a její zpracování by bylo neadekvátně pracné. Omítky byly prováděné během workshopů s profesionálním lektorem Alešem Dorazilem. V dětských pokojích je dobré počítat s tím, že děti si budou chtít stěny upravit po svém.
Podlaha je provedena jako plovoucí – jasanová prkna uložená na tvrdých dřevovláknitých deskách fungujících jako zvuková (kročejová) izolace. Jen v předsíni a koupelně je podlaha betonová.
Aby byla sláma co nejvíce chráněna, jsou rozvody vody vedeny v předstěnách. Koupelna je od stěny oddělena hydroizolací.
V domě je zavedena rekuperace s dohřevem. Hlavní obytnou část vytápí akumulační kamna obestavěná cihlovou zdí (zvýšení akumulace). Na chladnější období jsou v pokojích připraveny elektrické přímotopy. Zdrojem energie jsou kamna na biomasu a jako doplňkový zdroj fotovoltaická elektrárna do 6,3 kW. Ohřev vody zajišťuje 200 litrový bojler pod schody.

Rok: 
2021
situace
půdorys 1.NP
půdorys 2.NP
řez
Dům schovaný za ořešákem
Sláma za kuchyňskou linkou
Hlavní obytný prostor
Vstupní chodba
Ložnice
Montáž slaměných panelů
Montáž slaměných panelů v patře
Kategorie: