fbpx Slaměný dům v Sýkořici - ENDEMIT | Ekodům

Slaměný dům v Sýkořici - ENDEMIT

Slaměný rodinný dům, charakteristický dodržováním tradičního tvarosloví českých venkovských domů. Stavba probíhá svépomocí v konstrukčním systému two-by-four s částečně vetknutou předsazenou slaměnou izolací.

Architektura
Stavba je navržena tak, aby mj. splnila kritéria pro výstavbu v CKHKO Křivoklátsko. Jednoduchý obdélný tvar domu má šikmou střechu s asymetrickým přesahem vytvářejícím na jižní straně kryté zápraží. Jednoduchá dispozice sestává z otevřeného obytného prostoru ve spodní části a soukromých ložnic v horní části.

Konstrukce
Dům je založen na železobetonových pasech. Nosná konstrukce je tvořena trámky two-by-four. Izolaci vnější obálky tvoří slaměné balíky omítané hliněnou omítkou, kombinované na vnější straně s dřevěným obkladem. Izolaci střechy tvoří rovněž slaměné balíky. Okna jsou dřevěná.

Technologie
Dům funguje ostrovně až na elektrickou přípojku:
voda - ze studny + jímka na dešťovou vodu
vytápění - kamny na dřevo, vaření - sporák na dřevo
ohřev TUV - kamny + dohřev elektřinou
odpadní voda - čištěna v kořenové čistírně odpadních vod
větrání - přirozeně okny
elektřina - přípojka + doplňkový zdroj na střeše fotovoltaické kolektory

Rok: 
2015
RD Sýkořice před dokončením
RD Sýkořice před dokončením
RD Sýkořice hliněný interiér
RD Sýkořice rozestavěný
RD Sýkořice rozestavěný
RD Sýkořice rozestavěný
vizualizace
RD Sýkořice rozestavěný
Kategorie: