fbpx Slamák Na palouku, Davle | Ekodům

Slamák Na palouku, Davle

Slamák Na palouku se 2 vrstvami omítky, zima 2017-2018

Nízkoenergetická dřevostavba rodinného domu z přírodních materiálů zateplená z exteriéru slámou a v detailech dřevovláknitou izolací. Konstrukčním systémem je nosný dřevěný skelet zavětrovaný z interiéru OSB deskami. Studie a projekt 2013-2014, realizace částečně svépomocí 2014-2018.

Zastavěná plocha: 149,9 m2 (včetně přesahů střechy)
Plocha podlah (užitná plocha domu): 111,1 m2
Obestavěný prostor: cca 680 m3
Orientační náklady stavby: 3,5 mil.
Měrná potřeba tepla na vytápění: 20 kWh/m2.rok
Dům byl akceptován v dotačním programu Nová zelená úsporám 2014 (NZU 2014) a je navržen v téměř pasivním standardu.

Dům jsem spolu s manželkou vymyslel a navrh, vypracoval projekt pro úřady a následně i dokumentaci pro realizaci stavby. Spolu s kamarádem jsme připravili dokumentaci pro NZU 2014.

Architektura:
Stavba je navržena přízemní, nepodsklapená, členěná do dvou hmot - dva spojené kvádry s pultovou střechou s většími přesahy a se sklonem 5°. Architektonický výraz stavby, volba materiálů a barev vychází z tradičních postupů (sláma, dřevo, hlíněné omítky, nepálené cihly, vápno a další přírodní materiály) nicméně tvar a vybavení domu je moderní. Velká okna k jihu budou v zimních měsících získávat solární zisky tepla, v létě jsou chráněna přesahem střechy.

Dispoziční řešení domu vychází z principů zónování a orientace na pozemku a ke světovým stranám. Nižší část domu je navržena jako soukromá zóna se zázemím (ložnice, koupelna, technická místnost), vyšší část domu (společná zóna) je obývací pokoj s vysokým stropem a galerie s pracovnou v patře nad kuchyní.

Konstrukce a materiály:
Vzhledem k podloží (5m jílu) je dům založen na betonových základových pasech ve ztraceném bednění.
Nosným konstrukčním systémem je nosný dřevěný skelet (rostlé zimní dřevo s tesařskými spoji) zavětrované OSB deskami s prolepenými spárami Airstop. K dřevěným trámům jsou kotveny slaměné balíky s vápeno-pískovou fasádou.Skladby obvodových stěn jsou směrem k exteriéru difuzně otevřené.
Střecha obou části domu je s provětrávanou dutinou a povrchem z EPDM folie (syntetický kaučuk) s přípravou pro zelenou střechu s vegetačním souvrstvím osazeném extenzivní zelení.
Vnitřní nenosné příčky jsou z nepálených cihel. Vnitřní omítky jsou hliněné (na OSB s rákosovým nosičem omítky).
Slamené balíky jsou použity na zateplení fasádád a střechy.
Okna jsou dřevěná s izolovanými rámy IV94 a trojskly.

Technologie:
Zdrojem tepla je automatický peletkový kotel o výkonu 8 kW se zásobníkem. Kotel bude nahřívat vodu v akumulační nádobě o objemu 500 litrů. Nádoba bude dále nahřívána i solárními kolektory. K větrání a úspoře tepla byla navržena vvzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla (rekuperací). Dešťová voda bude jímána a využívána k zálivce zahrady a po přefitrování ke splachování WC.

Rok: 
2015
Kategorie: