fbpx Pasivní slaměný dům v Zářecké lhotě | Ekodům

Pasivní slaměný dům v Zářecké lhotě

Pasivní slaměný dům v Zářecké Lhotě

Svépomocí postavený pasivní dům z ekologických a zdravých materiálů pro velkou rodinu v Zářecké Lhotě u Chocně.
Zkušenosti ze stavby, kdo vám doopravdy nejvíc pomůže a co raději přenechat odborníkům sdílí svépomocný stavitel Daniel Marek ve videozáznamu přednášky ze semináře Příběhy domů 2020.

Autoři: Ing. arch. Jan Márton, Ing. arch. Jana Přibylová / Nature Systems
Technické zařízení budovy: Ing. Pavel Minář
Více informací a další fotografie: www.naturesystems.cz

Rodinný dům je navržen v nové obytné zástavbě, ve tvaru L, který vytváří uzavřený obytný dvůr. Směrem k silnici je umístěna hospodářská část s parkováním a sklady, kolmo na ni, s orientací delší stranou k jihu, je hlavní dvoupodlažní obytná budova se sedlovou střechu. Do dvora směřuje i hlavní obytná místnost s galerií a oknem přes celou výšku stěny.
Bíle omítnutá zateplená obálka hlavní budovy ustupuje předsazenému dřevěnému plášti z modřínových latí, které kryjí asymetrické „odříznutí“ domu z jihu. Latě jsou navržené jako estetický prvek stínění okenních otvorů před přehříváním, zejména na východě a západě. Dřevěné sloupky pláště zároveň vynáší venkovní terasy v patře, pergolu nad terasou a slouží jako nosič pro případné dodatečné venkovní stínění roletami. Rošt slouží i jako treláž pro osazení popínavých rostlin.
Přízemí s obytným prostorem a kuchyní je otočeno k jihu do zahrady, na západ je směřován velký návštěvní pokoj. V patře se nachází 3 ložnice a galerie, která se otvorem ve stropě otevírá do obytného prostoru. Toto místo na fasádě akcentuje vysoké patrové okno. Jak galerie, tak i patrový prostor je staticky připraven, v případě narození většího počtu dětí, k zaklopení a vybudování dalších dvou pokojů. Nahoře ve štítu se nachází dvě půdičky.
Budova je navržena z velké části z přírodních materiálů a postavena téměř výhradně svépomocí během necelých dvou let. Základová deska je uložena na pěnové sklo a slouží jako hlavní tepelně-akumulační hmota stavby. Stěny z fošinkového skeletu jsou zevnitř zaklopeny vzduchotěsnou OSB deskou, zevně jsou izolovány slaměnými balíky. Střecha je řešena obdobně - odizolována je dvojitou vrstvou balíků. Obvodové stěny jsou uzavřeny vápennou omítkou, zevnitř pak hliněnou se sgrafity.
Úsporné nakládání s energiemi vychází z konstrukčního a technologického řešení hlavní budovy. Jádrem systému je krbová vložka samotížně propojená s teplovodním výměníkem pro ohřev užitkové vody a dotápění hlavního obytného prostoru a koupelen. Zásobník teplé vody je natápěn i fotovoltaickými panely. Okna v pasivním standardu kombinují klasické rámové otevíravé a nestandardní bezrámové neotevíravé zasklení. Větrání je zajištěno řízeně. Objekt byl zařazen jako pasivní dům do dotačního titulu Nová zelená úsporám s vyšším stupněm dotace.

Komentář stavebníka

Měl jsem naštěstí nějaké zkušenosti se stavbou dřevostaveb a silné zázemí v široké rodině. Přesto mě překvapila technologická a časová náročnost některých navržených postupů. Zároveň jsme cítili a cítíme, že právě takhle to chceme – hlína, sláma, dřevo, přírodní oleje, některé věci provedené jen tak od ruky. Zajímavé je, kolik návštěvníků např. obdivuje kulaté rohy omítek, když je to vlastně tak přirozené – asi to máme v sobě stále ještě nějak zakódované.
Při stavbě jsem se (po dřívějších zkušenostech) skvěle cítil v tom, že jsem se nemusel hádat a sepisovat smlouvy s dodavateli, a když jsme něco udělali jinak, než jsme chtěli, tak jsme si řekli: „no co, neděláme to celý život“ anebo jsme to prostě předělali bez hádek o více práce. O finálním výsledku často rozhodla kvalitní příprava, někdy náhoda, jindy třeba spěch. Je to mimo jiné dobrá škola vlastní odpovědnosti a schopnosti se rozhodnout. Každý kout tu má svůj příběh, který se mi občas přehrává. Skvělá byla zkušenost spolupráce s rodinou, přáteli a brigádníky. Společný projekt nás hodně stmelil – je hezké se někdy potřebovat. Náš dům je vlastně plodem dobrých vztahů, za které jsme vděční. Postavit si dům bych přál každému chlapovi.
Plánujeme ještě určitou míru automatizace ovládání větrání a vytápění, ale i bez ní máme dům pod kontrolou a bez problémů dokážeme v interiéru udržet komfortní podmínky a efektivně využívat získané energie.

Rok: 
2019
Pohled z ulice
Pohled ze zahrady
Kategorie: