TZB Info

Přihlásit se k odběru zdroj TZB Info TZB Info
portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov - aktuální informace z oborů vytápění, větrání a klimatizace, voda a kanalizace, obnovitelná energie, výtahy, elektrotechnika
Aktualizace: 2 hodiny 11 min zpět

Cena elektřiny na kladenské burze se za rok zvýšila o 40 % a cena plynu o téměř 30 %

09.01.2019 00:00
Cena silové elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno vzrostla meziročně o více než 40 procent, plyn zdražil o téměř 30 procent, příčinou je prudký růst cen na velkoobchodních trzích.

Od ledna začala platit novela vodního zákona č. 254/2012 Sb. o vodách

09.01.2019 00:00
Zpřísňují se pravidla pro použití odpadní vody na zalévání zahrady i pro likvidaci odpadní vody z bezodtokových jímek (žump). Když se žumpa vyváží, jak má, je to jednoznačně nejdražší způsob likvidace odpadních vod – proto připomínáme i ekonomické porovnání čistírny odpadních vod a žumpy.

Semináře Nová zelená úsporám a Dešťovka míří do dalších měst a obcí

09.01.2019 00:00
Odborníci Státního fondu životního prostředí ČR na řadě bezplatných seminářů v různých městech poradí, jak získat příspěvek na úsporné bydlení.

Rozhovor: Systémy pro zyšování požární odolnosti

09.01.2019 00:00
O zvyšování požární odolnosti betonových a ocelových konstrukcí a o fasádních požárních pásech s využitím cementovláknitých desek AESTUVER hovoří Jaroslav Benák ze společnosti Fermacell.

Povinné zkoušky pro topenáře v roce 2019

09.01.2019 00:00
Zkoušky z profesních kvalifikací pro topenáře a instalatéry, které jsou podle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. povinné pro instalace tepelných zdrojů v Kotlíkových dotacích a Nové Zelené úsporám se opět rozjíždějí.

Provozovatel a revize elektroinstalací dle ČSN 33 2000-6 ed. 2

08.01.2019 00:00
Zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku podléhají dozoru podle zákona. Jedná se o zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

Lze se rozumným způsobem bránit plísním?

08.01.2019 00:00
Jsou obyvatelé odpovědní za to, že nemají dostatečně prosvětlenou budovu nebo architekti, protože ji špatně navrhli, nebo řemeslníci, již zanedbali správné postupy?

Osvědčení kvality členů Společenstva kominíků ČR

08.01.2019 00:00
Garance za kvalitu, odbornost i poctivost služeb řemeslníků nesmí být závislá na poplatku. HK ČR zahájila program vydávání osvědčení. Pro kominíky je platné na tři roky.

Kamstrup Valve

08.01.2019 00:00
Rok 2018 přinesl pro segment vodárenství významnou inovaci: Dánská společnost Kamstrup uvedla na trh svůj nový produkt, automatický ventil Kamstrup Valve.

Zavádění BIM u již existujících staveb

07.01.2019 00:00
Předmětem příspěvku je proces zavádění BIM do již existujících staveb. BIM model vzniká buďto při přípravě nové investiční zakázky, anebo jej lze dodatečně implementovat ve fázi provozu a užívání. Cílem příspěvku je přiblížit tento složitý a náročný proces a definovat důležité faktory ovlivňující jeho úspěšné zavedení.

Stabilita jednostranně opláštěných stěnových panelů pro dřevostavby

07.01.2019 00:00
V současné době se navrhování stěnových panelů s výztuhami s průřezem ve tvaru I a oboustranným opláštěním provádí na základě výsledků zkoušek a zjednodušeného analytického výpočtu. V případě jednostranně opláštěných panelů ale nejsou mechanismy chování ani způsob porušení stále dostatečně prozkoumány. Hlavním cílem článku je proto popsat chování výše zmíněného systému, vytvořit spolehlivý model a zpracovat parametrickou studii s využitím experimentální a numerické analýzy. Výsledky práce bude možné využít pro efektivnější využití subtilních sloupkových systémů dřevostaveb.

Plynový kondenzační kotel, který vyplňuje mezeru na trhu

07.01.2019 00:00
Plynový zdroj tepla patří mezi osvědčené standardy. Průzkum trhu ukazuje, že v oblasti zdrojů tepla s výkonem až přibližně 500 kW se lze setkat se dvěma odlišnými koncepcemi.

Obecní blackout - dali byste denně 1 Kč a ochránili tak svou obec?

07.01.2019 00:00
Kdy se vyplatí bateriové úložiště vaší obci? Třeba tehdy, když přijde vichřice nebo námraza, přetrhá vedení elektřiny a celá obec je dva dny „bez proudu“. Že se to nestává? Omyl, stává se to poměrně často, ačkoliv právě vy jste to asi nikdy nezažili.

Déšť v posledních pěti letech nestíhá dorovnat odtok v řekách

06.01.2019 00:00
V hydrologických dopadech v podobě nízkých průtoků v tocích dosáhl rok 2018 zatím nejhoršího stavu, kdy se projevila dlouhodobá kumulace deficitu vody v krajině z předešlých let. Komplexní studie bude zveřejněna na konci února 2019.

ČR se zavázala k prosazování metody BIM nejen ve stavebnictví, aktivně tomu napomáhá czBIM

06.01.2019 00:00
Co se týče plánů na zavádění BIM a digitalizace, bylo podepsáno Memorandum o DTM, jehož cílem je připravit v průběhu 2 let základy jednotné digitální technické mapy a zároveň umožnit elektronické stavební povolení prostřednictvím portálu občana.

Českomoravská komoditní burza Kladno hlásí rekordní výsledky obchodování

06.01.2019 00:00
Hned trojnásobný rekord v obchodování dodávek energií zaznamenala v roce 2018 Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKB). Maxima bylo dosaženo v počtu kontraktů, objemu energie a ve finanční hodnotě uzavřených obchodů.

Sila krásy architektúry strednej a východnej Európy. Zúčastnite sa medzinárodnej súťaže!

06.01.2019 00:00
„Sila krásy architektúry” je mottom súťaže „Zmeň víziu na projekt”, na účasť v ktorej pozývame architektov a architektonické štúdiá z krajín strednej a východnej Európy. Celková hodnota cien je 16 000 EUR. Práce budú hodnotiť známi architekti: Ewa Kuryłowicz (PL), Robert Konieczny (PL), Péter Reicher (HU) a Jaroslav Dokoupil (CZ).

Cech topenářů a instalatérů ČR rozjíždí další ročník olympiády pro žáky odborných škol

05.01.2019 00:00
XV. ročník Vědomostní olympiády 2019 pořádané Cechem topenářů a instalatérů České republiky opět prověří vědomosti žáků odborných škol v krajských kolech a ve finále.

Jak se měnily ceny elektřiny a plynu na přelomu roku

05.01.2019 00:00
Změny cen na přelomu roku byly v posledních letech většinou formální a v cenících se často vyměnily jen státem regulované ceny. Letos je však situace naprosto jiná.

Stránky