fbpx TZB Info | Page 13 | Ekodům

TZB Info

Přihlásit se k odběru zdroj TZB Info TZB Info
portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov - aktuální informace z oborů vytápění, větrání a klimatizace, voda a kanalizace, obnovitelná energie, výtahy, elektrotechnika
Aktualizace: 52 min 42 sek zpět

Dny teplárenství a energetiky 2024: Budoucnost je v různorodém složení bezuhlíkových zdrojů

01.04.2024 00:00
Už jen měsíc nás dělí od dalšího ročníku tradiční konference Dny teplárenství a energetiky 2024 v Olomouci. Transformace teplárenství a odklon od uhlí ovlivňují strategický vývoj teplárenství v následujících letech. A jsou také hlavními tématy blížící se konference.

Současné stavebně-inženýrské aktivity přispívající ke spolehlivosti a udržitelnosti historických památek

01.04.2024 00:00
Příspěvek se zabývá úlohou inženýrů v současném světě. Zejména je zaměřen na představení současných možností při uchování historických monumentů a jejich údržbě. Na dvou případových studiích poukazuje na nové možnosti, které nám skýtá výpočetní technika a propojení zúčastněných aktérů pomocí webu. Také určitým způsobem zmiňuje jednání Světového inženýrského konventu WEC 2023. Vzhledem k rozsahu je nejprve prezentována první, obecná část, která je doplněná ověřením konceptu při sledování opěrné zdi kostela sv. Jakuba v Nepomuku. V navazujícím samostatném příspěvku je detailněji prezentován příklad použití těchto technologií při sanaci zámku v Nemyšli.

Komentář: co kdybych elektromobil nabíjel z fotovoltaiky?

31.03.2024 00:00
Elektromobil může doslova jezdit na slunce. Domácí fotovoltaiku už mají desetitisíce domácností a stále více firem. Přechodem na elektromobil majitel ušetří obrovské množství energie.

Veletrhy bydlení, designu a zahrad v Letňanech začínají už 11. dubna

31.03.2024 00:00
S jarní sezónou přichází ten pravý čas na úpravy interiéru i zahrady, proto si nenechte ujít a navštivte největší jarní souběh veletrhů bydlení designu a zahrad FOR INTERIOR, FOR GARDEN a DESIGN SHAKER. Pátek 12. dubna bude patřit konferenci Kroky k udržitelnému stavebnictví, kterou TZB-info pořádá v Kongresovém sále PVA EXPO Praha.

Národní radonová databáze pro stavby a Národní akční plán pro regulaci ozáření

31.03.2024 00:00
Na začátku letošního roku byla uvedena do provozu Národní radonová databáze (NRD) za účelem shromažďování dat o přírodním ozáření z radonu a přírodních radionuklidů ve stavbách. Obsahuje také údaje z měření radonového indexu geologického podloží, množství radionuklidů ve vodách a ve stavebním materiálu a celou řadu dalších informací. Kde ji najdeme a jak s ní pracovat, nám sdělí zástupci oddělení radonu a přírodních zdrojů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Není čas ztrácet čas. S pořádnými cihlami na soklu stavby vás ani voda nezastaví

30.03.2024 00:00
Zima pomalu končí, a to pro stavebníky znamená jediné – pokračování ve stavebních pracích. Konkrétní postup závisí na fázi, ve které se stavba nachází. Obecně může práci na hrubé stavbě zpomalit nasáknutí stavebního materiálu, jehož vysychání může trvat od několika týdnů až po několik měsíců.

Ručení za mzdy zaměstnanců poddodavatelů od ledna 2024

30.03.2024 00:00
Již 3 měsíce ručí zaměstnavatelé za mzdy zaměstnanců poddodavatele. Novinka je účinná od 1. ledna 2024 od změny zákona o zaměstnanosti.

Hydrogen Days 2024 - experti na vodíkové technologie z celého světa v Praze

30.03.2024 00:00
ČR se nedávno stala majitelem téměř 4 000 km plynovodů a související infrastruktury. Můžeme strategicky rozhodovat o trasách, kapacitách a technických parametrech vodíkových koridorů a zajistit tak efektivní a bezpečný transport vodíku a jeho dovoz do země.

Obce se v čase mění a potřebují měnit i územní plány

30.03.2024 00:00
Obec Bašť nedaleko Prahy měla několik set obyvatel a plánovala výstavbu bydlení v nové čtvrti pro téměř tisíc lidí. Výstavba nezačala hned a pak se toho hodně změnilo. Vztahy měst, obcí, developerů, investorů a obyvatel jsou složité.

Rekonstrukce dvora nemocnice sv. Alžběty v Praze s 300letou tradicí

29.03.2024 00:00
Dvůr nemocnice sv. Alžběty na pražském Albertově prochází kompletní rekonstrukcí, novým systémem odvodnění i rozvržením vnitřního prostoru. Budova s 300letou tradicí péče o nemocné byla dlouhodobě podinvestovaná a neopravovaná.

PODCAST: Éra plynových kotlů nekončí a na trh jdou nové výrobky

29.03.2024 00:00
Robert Bicek, specialista na tepelnou techniku Bosch Termotechnika s.r.o., v podcastu hovoří o prakticky ukončeném přechodu z kotlů značky Junkers na kotle Bosch. Z původní, velmi široké nabídky kotlů Junkers, již zbývá nahradit jen pár typů kotlů.

Problémy německé energetické transformace "ENERGIEWENDE"

29.03.2024 00:00
Speciální zpráva Německého účetního dvora pojmenovává propastné rozdíly mezi smělými plány německé energetické transformace z roku 2009 a dosaženou realitou roku 2024.

Baumit v roce 2024 opět podpoří zateplování fasád

29.03.2024 00:00
Renomovaný výrobce stavebních materiálů Baumit se po roce opět vrací k podpoře majitelů rodinných domů, jejichž záměrem je zateplení fasády. Letošní kampaň s názvem „Zatepli s dvojitou dotací“ odstartuje 1. dubna a ukončena bude 31. prosince tohoto roku.

Pro teplárenské projekty roku je připraveno pět křišťálových komínů

29.03.2024 00:00
Už po dvaadvacáté se budou na společenském večeru Dnů teplárenství a energetiky 23. dubna v Olomouci předávat křišťálové komíny za teplárenské Projekty roku 2023. Letos byla z přihlášených projektů do užší nominace v každé z pěti kategorií vybrána trojice projektů.

Nakládání s odpady ve vodním hospodářství: Zkušenosti v podmínkách nové legislativy

29.03.2024 00:00
V rámci konference Vodní toky 2023 jsme se zeptali zástupců Povodí Labe na zkušenosti s odpadovou legislativou při správě vodních toků. Jedním ze základních tezí a cílů právní úpravy odpadového hospodářství je totiž zamezení nežádoucí kontaminace životního prostředí odpadními látkami. Právě vodní prostředí je na případné znečištění velice náchylné a ochrana povrchových a podzemních vod je velmi přísně legislativně vymáhána.

Nová generace bytových výměníkových stanic od Uponor - hygienická příprava teplé vody a rychlá instalace

28.03.2024 00:00
Kompaktní, ekologické a zvyšující komfort uživatelům – to jsou bytové stanice Uponor Combi Port M pro přípravu teplé vody a zajištění vytápění. Dostupné v několika připravených konfiguracích, mimo jiné vynikají svým kratším časem instalace a hygienickou přípravou teplé vody.

Teplo a chlad z vrtů pro Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích

28.03.2024 00:00
Vrty o celkové hloubce 720 metrů jsou zdrojem tepla pro tepelné čerpadlo, které vytápí Gočárovu galerii v historickém areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. Zásadním požadavkem mj. bylo i neovlivnění venkovního vzhledu komplexu budov.

Vodík doplní evropský energetický mix

28.03.2024 00:00
Až 12,3 miliardy eur na vodíkové projekty v 7 evropských zemích, bez ČR. To se do evropských vodíkových projektů zapojilo také, ale pouze v rámci první „vlny” společných vodíkových projektů, jež se týkaly především výzkumu, vývoje technologií či inovativního využití vodíku.

Krytiny SATJAM Rapid zvyšují standard pro zastřešení staveb

28.03.2024 00:00
Mezi majiteli novostaveb si díky svému nadčasovému vzhledu v posledních získaly na oblibě hladké plechové krytiny se stojatou drážkou. V duchu tohoto trendu se nesou i krytiny SATJAM Rapid, které nyní rozšiřují svoje výrobní možnosti.

Spolupráce s korejským inovačním centrem pro vodíkové palivové články

28.03.2024 00:00
Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) podepsal Memorandum o porozumění a vzájemné spolupráci s korejským inovačním centrem pro vodíkové palivové články (WFRIC) a Českou vodíkovou technologickou platformou (HYTEP).

Stránky