fbpx TZB Info | Page 6 | Ekodům

TZB Info

Přihlásit se k odběru zdroj TZB Info TZB Info
portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov - aktuální informace z oborů vytápění, větrání a klimatizace, voda a kanalizace, obnovitelná energie, výtahy, elektrotechnika
Aktualizace: 2 hodiny 35 min zpět

Projekt ACON propojuje český Hodonín se slovenským Holíčem. Zajistí spolehlivé dodávky elektřiny

03.06.2024 00:00
Mezi českým Hodonínem a slovenským Holíčem vzniká nové 22kV propojení elektrických distribučních soustav. Investice se realizuje v rámci přeshraničního projektu ACON, jehož cílem je zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek energie příhraničním oblastem. V okolí měst bylo vybudováno 122 moderních distribučních trafostanic s inteligentními prvky a desítky kilometrů nových optických linek.

Energetická transformace a změny financí pro Moravskoslezský kraj

03.06.2024 00:00
Ne každá výroba může fungovat jako myčka nebo pračka s odloženým startem. Přechod od vysokých pecí na obloukové i další elektrifikace výroby bude znamenat obrovský nárůst potřeby elektřiny v jednotkách terawatthodin.

Perfektní hardware už nám nestačí, sázíme na autonomní stroje, říká šéf společnosti Rotana

03.06.2024 00:00
Rotana se specializuje na návrhy, vývoj, výrobu a renovaci nástrojů z ultratvrdých materiálů. Ve svém podniku ve Velkém Meziříčí úspěšně navazuje na to nejlepší z tuzemské průmyslové tradice. O vizích, trendech a o každodenní výzvách v oboru jsme si povídali s jednatelem společnosti Radkem Švihálkem.

Ohlédnutí za jubilejním veletrhem STŘECHY-SOLAR-ŘEMESLO a pozvánka na další ročník

03.06.2024 00:00
25. ročník veletrhu zaměřený na spektrum oborů spojených se střechami, řemeslem a moderními systémy pro úspory energií se uskutečnil letos v únoru a velkolepě oslavil čtvrtstoletí své existence. Další ročník se bude konat na výstavišti v Praze Letňanech ve dnech 6.–8. 2. 2025.

Plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo pro rodinný dům?

03.06.2024 00:00
Emoce do volby zdroje tepla pro vytápění nepatří. Plynový kondenzační kotel má řadu předností, stejně tak tepelné čerpadlo, a ty jsou v článku uvedeny. Oba tyto zdroje tepla s námi budou minimálně do roku 2050.

Využití upraveného stavebního demoličního odpadu po tornádu na jižní Moravě

03.06.2024 00:00
V článku jsou prezentováné experimentální výsledky při využití upraveného stavebního demoličního odpadu po tornádu na jižní Moravě v roce 2021. Recyklát byl nejdříve dopravený do recyklačního střediska společnosti Moravostav Brno v Modřicích. V recyklačním středisku upravený recyklát byl rozdělený do frakcí 0/4, 4/8 a 8/16 mm a dovezený na Fakultu stavební ČVUT v Praze. V rámci experimentu byla provedena charakterizace jednotlivých frakcí a ty byly použité do betonu jako náhrada části kameniva. Na vyrobených vzorcích byla stanovena pevnost v tlaku a porovnána s referenční sadou vzorků.

Příležitosti a výzvy družstevního bydlení v České republice

02.06.2024 00:00
Koncem března se v budově Poslanecké sněmovny, pod záštitou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, konal odborný seminář zaměřený na problematiku družstevní výstavby.

Lehké plechové střechy boří mýty kvalitou

02.06.2024 00:00
Jsou hlučné, vítr je snadno poškodí, propouští vodu i sníh, v létě je kvůli nim pod střechou nepříjemné horko, brzo zreznou, a proto se musí za pár let zase vyměnit… To jsou nejčastější mýty o plechových střechách, kterým mnoho lidí stále věří. Dnešní realita je ale zcela jiná a o důkazy není nouze.

Realizace protipovodňových opatření města Brna

02.06.2024 00:00
Město Brno bylo na rozdíl od mnohých českých a moravských měst od poloviny dvacátého století ušetřeno výrazných ničivých povodní. Na základě událostí v roce 1997, které zasáhly povodí řeky Moravy, začal jeho správce ve spolupráci s městem Brnem a Jihomoravským krajem chystat materiály k záplavovým územím. V roce 2008 vznikl Generel odvodnění města Brna a následně v roce 2015 navázala studie Přírodě blízkých PPO a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků, která se stala výchozím materiálem pro návrh PPO ve městě Brně.

Senioři a nízkopříjmoví mohou získat až 250 tisíc na zateplení domu

01.06.2024 00:00
Od června 2024 začnou platit upravené podmínky v programech Nová zelená úsporám Light a Oprav dům po babičce. V rámci podprogramu NZÚ Light dostanou nově žadatelé až čtvrt milionu korun na zateplení domu a podpora přesněji cílí na nejzranitelnější domácnosti. Program Oprav dům po babičce s více než 50% podporou na komplexní renovace domů zmírní požadavek na vlastnictví pouze jedné nemovitosti a bude tak nově dostupný pro více domácností.

Konec podpory pro bioplynové stanice se blíží, zvažte přechod na biometan

01.06.2024 00:00
Více než polovině bioplynek skončí během několika let provozní podpora. Nabízí se podpora jejich přestavby na biometanovou stanici. Nevyužitou kapacitu kogenerační jednotky může majitel biometanové stanice výhodně uplatnit pro služby udržování výkonové rovnováhy v elektrické síti.

Keramorchestr - kapela, která válí na unikátní nástroje ze stavebních materiálů

01.06.2024 00:00
Rozhodli jsme se hudební nástroje vytvářet doma. Aby výsledek byl neotřelý, volba padla na stavební materiály.

Huawei LUNA S1: nový inteligentní systém skladování solární energie

31.05.2024 00:00
Huawei představuje svou vlajkovou loď mezi bateriemi pro obytné budovy: Huawei LUNA2000-7/14/21-S1, zkráceně Huawei LUNA S1. Běžná úložiště překonává LUNA S1 svou bezpečností, životností, účinností i zárukou. Spojením s dalšími součástmi systému Huawei vzniká zelený domov se solární energií.

Ceny tepla opět rostou. S úsporami pomůže přechod na tepelné čerpadlo

31.05.2024 00:00
Míra inflace, vyšší DPH, cena vstupů či zvýšení regulačních poplatků. To vše přímo ovlivňuje cenu tepla, která má v posledních měsících opět rostoucí tendenci. Pro majitelé rodinných a bytových domů však nemusí být jediným řešením další omezování spotřeby. Významně pomůže také volba moderního zdroje tepla – tepelného čerpadla.

Celulózová vlákna z recyklovaného papíru CIUR používá také k výrobě tepelné izolace budov

31.05.2024 00:00
Mnozí z vás jistě na škole zažili sběr papíru. „Hurá, dnes je sběr, mami, tati, pomozte mi!“ Sbírali jsme všichni od prvňáčka po maturanta. Ale nikdy jsme se neptali, kam a co s ním dál. Zajímali nás jen korunky, které jsme za to jako třída obdrželi a vymýšleli, co si za ně jako třída koupíme. O jaký papír tedy jde, co se děje s již přečtenými novinami a časopisy? Nebo z krabice a proložky na vajíčka?

Jaké jsou možnosti v oblasti majetkové evidence vodovodů

31.05.2024 00:00
Na konferenci Voda Zlín se autor článku zabýval majetkovou evidencí vodovodů se zaměřením na infrastrukturní majetek. Představil budování informačního systému postupným plněním a kontrolami dat a přidáváním nové funkčnosti spolu s nově se objevujícími potřebami. Podrobnou majetkovou evidenci pak použil jako základ nejen pro podávání hlášení státu, ale i jako základ pro hodnocení stavu dané infrastruktury, pro plánování její obnovy a údržby. Podrobná majetková evidence slouží jako základ všech ostatních agend, pomáhá při hledání úspor finančních prostředků při posuzování životního cyklu jednotlivých prvků infrastruktury, uživateli zajišťuje rychlou a přehlednou dostupnost potřebných dat, návaznost na ostatní informační systémy, zejména GIS snižuje množství manuální práce a zajišťuje aktuálnost dat. Jednotlivé části infrastruktury a i napojené činnosti mohou být plně geolokovány.

Ukončení využívání uhlí bude pro teplárny problém

31.05.2024 00:00
Diskuse o konci uhlí, jako primárním zdroji energie, z veřejného prostoru nezmizela ani s nadcházejícím létem. Byla náplní i letošní, skvěle připravené odborné konference v rámci Dnů teplárenství a energetiky v Olomouci. Kromě velkého množství odborných přednášek nabídla i prostor na výměnu názorů politikům a kandidátům do voleb do EP.

Dotace mají urychlit konec uhelných kotlů

30.05.2024 00:00
Od září 2024 budou pokračovat dotace na výměnu kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2, ale nově přibydou dotace na výměnu všech kotlů spalujících uhlí bez ohledu na třídu.

Plynová tepelná čerpadla a jejich uhlíková stopa

30.05.2024 00:00
Provozní uhlíkové stopy elektricky poháněných tepelných čerpadel a plynových tepelných čerpadel se od sebe příliš neliší. Velmi se však liší investiční náklady na obě řešení.

The Smart Cities Meetup, nově pojatý URBIS bude v Brně od 4.-6. června 2024

30.05.2024 00:00
Téma Smart Cities se stává stále důležitější součástí rozvoje českých měst, obcí a regionů. V letošním roce se URBIS připravuje ve spolupráci se čtyřmi ministerstvy a asi desítkou dalších institucí. Municipalita, městské firmy a spolupracovníci, akademický sektor mají s registrací vstup zdarma.

Stránky