fbpx TZB Info | Page 4 | Ekodům

TZB Info

Přihlásit se k odběru zdroj TZB Info TZB Info
portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov - aktuální informace z oborů vytápění, větrání a klimatizace, voda a kanalizace, obnovitelná energie, výtahy, elektrotechnika
Aktualizace: 42 min 3 sek zpět

Inovace asfaltových pásů BMI Icopal - 1. část

13.10.2021 00:00
Asfaltové pásy BMI Icopal pro ploché střechy z německé produkce jsou neustále vyvíjeny a inovovány pro dosažení jejich maximální kvality a pro usnadnění jejich zpracování.

Pohled do historie termodynamických výpočtů - Vzpomínka na prof. Jiřího Petráka

13.10.2021 00:00
Vzpomínky autora na spolupráci s prof. Petrákem (* 17. 2. 1938 – † 30. 5. 2021), ale i prof. Dvořákem, jehož žáci oba byli. Zejména v oblasti termodynamických výpočtů a při vytváření matematického modelu chladicích zařízení a tepelných čerpadel, pracujících s reálnými kompresory. Článek je dokladem vysoké odborné úrovně v oboru chladicí techniky na ČVUT v Praze.

Praktická instruktážní videa od Viega

12.10.2021 00:00
Podrobný průvodce nejmodernější technikou v oblasti odvodňování, potrubních a předstěnových systémů. Tak by se ve zkratce dal nazvat seriál nových instruktážních videí pravidelně zveřejňovaných na Facebookovém a YouTube kanále společnosti Viega, pod názvem Viega Guide. Videa jsou určena především pro instalační firmy a realizátory. Jsou tedy praktická, obsahují ukázky technických postupů, které se často řeší na stavbách, montáže, demontáže a servisu. Naleznete v nich odpovědi na nejčastější dotazy z praxe.

Statisticky prezentované úniky chladiv a skutečnost

12.10.2021 00:00
Úniky většiny chladiv poškozují životní prostředí. Mezi úředně prezentovanými „průměrnými“ údaji a realitou podloženou konkrétními poznatky je však rozpor. Skutečné úniky jsou mnohem menší, zejména u klimatizací, chlazení, tepelných čerpadel atp. používaných v sektoru bydlení.

Parametrická studie odolnosti dřevobetonových spřažených nosníků

12.10.2021 00:00
Cílem této studie je nalézt závislosti mezi rozpětím spřaženého dřevobetonového nosníku a dalšími zvolenými parametry spřažených dřevobetonových nosníků. Pro analýzu bylo použito jehličnaté dřevo kategorie C24 a beton třídy C25/30 a C30/37 tloušťky 50 mm. Jako spřahovací prvky byly zvoleny vruty SFS Intec. Pro výpočet byla použita návrhová metoda založená na teorii lineární pružnosti. Poddajnost spřažení byla zohledněna součinitelem poddajnosti γ (γ-metoda).

Membránové procesy při čištění vody pomáhají chránit životní prostředí

12.10.2021 00:00
Konference nazvaná Membránové procesy pro udržitelný rozvoj – MEMPUR 2021 se konala tradičně v září na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Jedná se již o třetí ročník a hlavním tématem bylo uplatnění membránových procesů ve vodním hospodářství a v technologiích pro ochranu životního prostředí.

Vyšší úvěry na pořízení i modernizaci bytu a domu z programu Vlastní bydlení

12.10.2021 00:00
Výše úvěru na pořízení rodinného domu bude nově 3,5 mil. Kč a na koupi bytu 3 mil. Kč. Splatnost úvěru se prodlouží o deset let, tedy na 30 let. Spuštění upraveného programu MMR plánuje na 1. 1. 2022

Oceňování věcných břemen od roku 2021

11.10.2021 00:00
K datu 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o oceňování majetku a také novela oceňovací vyhlášky. Novelizací těchto oceňovacích předpisů došlo k zásadním změnám v oceňování věcných břemen. V tomto příspěvku se zabýváme představením nového znění těchto předpisů týkajících se oceňování věcných břemen a také jednotlivých druhů cen, jimiž lze věcná břemena ocenit.

Návrh fotovoltického zariadenia ako lokálny zdroj pre čistiareň odpadových vôd

11.10.2021 00:00
Na základě analýzy spotřeby elektrické energie pro činnost ČOV v areálu Volkswagen Slovakia byl navržen optimální výkon fotovolatického systému tak, aby splnil legislativní požadavek dosáhnout vlastní spotřebu fotovoltaicky vyrobené elektrické energie z více než 90 %.

Společné komíny v bytových domech, 9. díl - Příprava na realizaci

11.10.2021 00:00
Výměna plynového kotle za nový kondenzační připojený na společný komín je podmíněna splněním podmínek pro bezpečný provoz komínu. Splnění podmínek může majitel domu ověřit zčásti sám, a tím snížit své náklady. Základem je popsaný metodický postup navazujících rozhodovacích kroků.

Nový dispečerský systém Mervis SCADA přináší i mobilní aplikaci

11.10.2021 00:00
Udržujte si přehled o svých projektech odkudkoliv s novou, zdarma dostupnou službou Mervis SCADA pro řídicí systémy Unipi technology.

Beton University v online prostředí získaly znamenité ohlasy

11.10.2021 00:00
„Vypněte si mobilní telefony, zapínají se kamery a začínáme s živým vstupem za 3… 2… 1…“ Tato věta se ozývala v pražském studiu celý květen a červen. Natáčely se zde vstupy a probíhal online stream tří webinářů 12. ročníku Beton University. Záznamy webinářů budou dostupné pouze do 31. 10. 2021.

Čím víc ceníků, tím lepší dodavatel energií? Většinou je to naopak

11.10.2021 00:00
Nevyznáte se v desítkách ceníků dodavatelů energií? Řešení je jednoduché: vyberte si takového, která má jeden dobrý ceník.

Výměna zdrojů tepla v roce 2021 - Kotlíkové dotace vs. Nová zelená úsporám

11.10.2021 00:00
Dotační programy Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám pokračují v nových formátech. Článek popisuje, jaké jsou rozdíly v podmínkách pro podporu výměny zdrojů tepla v rodinných a bytových domech v těchto programech.

Ceny elektřiny a plynu pro Lidové noviny

10.10.2021 00:00
Jak se změny na trhu projevují v naše kalkulátoru cen energií TZB-info? Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info, odpovídá na dotazy redakce Lidových novin.

Široké možnosti dřevohliníkových oken

10.10.2021 00:00
Předností dřevěných oken je tvarová rozmanitost a vzhled přírodního materiálu, který je vkusný a velmi příjemný. Hliníková okna vnímáme jako bezúdržbová s vysokou estetickou hodnotou, dlouhou životností a odolností vůči povětrnostním vlivům.

Jak se svítí v Brně, ukáže obyvatelům testovací polygon v Lužánkách. V praxi si vyzkoušejí i pohybová čidla

10.10.2021 00:00
Jak se z hlediska svítivosti liší jednotlivé typy moderních LED svítidel nebo jakým způsobem fungují u pouličního osvětlení pohybová čidla, ukáže Brňanům nový testovací polygon v Lužánkách. Ukázku jednotlivých řešení, s nimiž se mohou lidé setkat v různých částech metropole, připravily Technické sítě Brno (TSB).

Společnost HELUZ vyhlásila vítěze a nový ročník studentské soutěže

10.10.2021 00:00
Krásně vypadající domy se zelenou střechou, zasazeny do krajiny, s líbivým interiérem a podtrženy kvalitním technickým zpracováním. Takové projekty hodnotila porota v úvodním ročníku soutěže PROJEKTUJEME ENERGETICKY ÚSPORNÝ RODINNÝ DŮM Z CIHELNÉHO SYSTÉMU HELUZ 2021, která je určena studentům 3. ročníků SPŠ oboru pozemní stavby.

Od návrhu po realizaci - tepelné čerpadlo pořídíte nově na splátky

10.10.2021 00:00
Tepelné čerpadlo se stává velmi oblíbeným zdrojem vytápění domácnosti. A to hlavně díky komfortu při ovládání a nízkým provozním nákladům. Navíc se jedná o jeden z vůbec nejekologičtějších způsobů, jak domácnost vytápět.

Panasonic vyhlašuje 4. ročník European PRO Awards 2021 pro projekty z oblasti HVAC/R

09.10.2021 00:00
Panasonic Heating & Cooling Solutions odstartoval 4. ročník cen Panasonic PRO Awards výzvou k přihlášení projektů z celé Evropy. Cena je určena pro nejlepší inovativní projekty v oblasti HVAC/R (souhrnné označení oborů vytápění, vzduchotechnika, klimatizace a chlazení) postavených na produktech a technologiích Panasonic.

Stránky