fbpx Pasivní slaměný dům v zahradě | Ekodům

Pasivní slaměný dům v zahradě

Slamák na okraji obce Holice, tam kde intravilán přechází do zeleně a polí. Hmota domu postupně vyrůstá ze zahrady. Pavučina pergol je popnuta zelení a teprve na druhý pohled se objeví dům z opalovaných modřínových prken.

Stavebníci oslovili studio Nature Systems se zadáním rodinného domu z přírodních materiálů, který má být umístěn na podélném zahradním pozemku. Situaci spoluurčují ořešák v jižní části pozemku a třešeň ve střední části na severu. Stromy si přáli stavebníci zachovat, protože si na ně během svých pobytů na pozemku zvykli a pod třešní se nachází nejlepší pobytová část s ohništěm. Dům je tedy umístěn mezi tyto stromy, ty zároveň dotváří okolí stavby.

Požadavky stavebníků vedly k disproporci prostor pro přízemí a patro, navíc obytný prostor měl být koncipován jako dvoupatrový. Odtud vzniklo řešení šikmo se zvedající ozeleněné střechy, která na nižší straně vytváří skoro pětimetrový otevřený prostor, zatímco na straně do ulice je do hřebene umístěná půdička se skladovacími prostory. Patro je jen v části s dostatečnou podchozí výškou. Pokoje v patře jsou obráceny k jihu.

Dispozice přízemí se odvíjí od velkého rohového okna v jídelně, které je v přímém kontaktu se zahradou. Na obytný prostor - kuchyň a obývák navazuje výtvarný ateliér s hudebnou, přestavitelný v budoucnu na ložnici, zádveří a WC s koupelnou. Schody do patra vedou na galerii, sloužící jako pracovna, která je v kontaktu s přízemím. Z galerie vybíhá chodba s pokoji, technickou místností, koupelnou a WC. Zprvu je počítáno se zobytněním přízemí, podkroví může zůstat i jako flexibilní volně dělitelný celek, díky volbě střechy bez vnitřních podpor.

Hlavní objem stavby - vytápěná část - je kompaktní, obložený opalovanými modřínovými prkny s vysokou odolností a trvanlivostí. Na severu navazuje nevytápěná část s přístřeškem pro auta, kde bude modřínový obklad ponechán přirozenému zešednutí. Dům z jihu a západu obklopují pergoly a stříšky, které kryjí a stíní terasu, chodníček kolem domu a okenní otvory proti letnímu přehřívání. Stavbu korunuje svažitá ozeleněná střecha, jejíž barevnost měnící se podle ročních období bude viditelná ze zahrady.

Úsporné nakládání s energiemi při provozu se podepisuje už na samotném návrhu stavby. Objekt je založen na železobetonové desce s pěnovým sklem, stěny jsou stavěné z masivních dřevěných panelů, střecha a strop z dřevěných trámků a I nosníků. Zateplení dvojitou i jednoduchou izolací ze slaměných balíků postačí k dosažení parametrů pasivního domu. Ve střeše je kvůli zjednodušení vyfoukána celulóza. Tepelně-akumulační funkci zajišťuje základová deska a těžký strop s betonovou mazaninou. Kvalitní dřevěná okna a dveře, společně s technologiemi vytápění, ohřevu teplé vody a nuceného větrání dotváří pasivní koncept celého domu.

Komentář stavebníka

Nyní, po dvou letech od obydlení tehdy rozestavěného domu, můžeme potvrdit, že na koncepci domu bychom nic neměnili a veškerá očekávání vložená do architekta a projektanta technologií se splnila. Velkou výhodou provedení konstrukce na klíč z CLT panelů je rychlost výstavby – pod střechou s hydroizolací byl dům během 3 týdnů a po namontování oken byl dům již uzavřený. CLT panely s tloušťkou 84 mm tvoří pocit masivní stěny v doslovném významu. Dále již bylo možné pokračovat ve svépomocné výstavbě interiéru (sdk příčky, rozvody, podlahy) a exteriéru (slaměná izolace, prkenná fasáda a pergoly). Vše se postupně svépomocí dostavělo a po 18 měsících od prvního výkopu byl dům zkolaudován. Dnes jsou prováděny drobnější dokončovací práce.

Během dvou prožitých zim se nám osvědčila navržená energetická koncepce domu s nízkými náklady na vytápění. Po zkušenostech bychom změnili krbovou vložku, která odvádí většinu tepla do integrovaného zásobníku. Ačkoliv máme pasivní dům, zvolili bychom nyní vložku s větším výkonem tepla vyzářeného do prostoru, protože v naší koncepci domu s přízemím bez příček a spojeného galerií s patrem by určitě nedocházelo k přehřívání. Takto musíme někdy k dotápění používat zabudované podlahové elektrické folie. Během léta skvěle fungují jako stínění dva vzrostlé stromy na jižní a západní straně, které byly původně na pozemku. Jejich košaté koruny ochrání většinu prosklené plochy před letními slunečními paprsky a spolehlivě zabraňují přehřívání domu.

Svépomocné stavění slaměného pasivního domu s maximem přírodních materiálů je časově, finančně i logisticky náročný proces. Pokud se stavba pojme nejen jako opatření obydlí, ale i jako jistý druh neopakovatelné životní etapy, dochází k zajímavé synergii v podobě postavení domu a zároveň získání nových dovedností a zkušeností.

Kategorie: