fbpx PŘÍRODNÍ ZAHRADY A JEJICH CERTIFIKACE

Přírodní zahrady a jejich certifikace

Chcete mít zdravou zahradu plnou motýlů, zpívajících ptáků a chutných plodů? Chcete zkusit vybudovat zahradu bez pesticidů a rašeliny, bez sterilních tújí a chemického trávníku? Víte, že lze využít každou kapku dešťové vody? Máte na balkoně prudké slunce nebo naopak stín a tvrdíte, že tam nelze nic pěkného či užitečného vymyslet? Pokud Vás toto téma zajímá, sledujete v následujících článcích seriál o tzv. přírodních zahradách.

Historie a cíle

V poslední době lze zaznamenat trend návratu k přírodním materiálům a technologiím. Tedy i v oblasti zahradní a krajinné tvorby se dostává více prostoru pro tzv. přírodní zahrady. S myšlenkou rozšířit povědomí o dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zároveň o přírodně blízkých zásadách pro vytváření zahrad vznikl projekt "Natur im Garten" v Dolním Rakousku. Přestože vychází z hlubokých znalostí o životním prostředí, okrasném zahradničení i malovýrobním zemědělství, stal se srozumitelným a atraktivním pro širokou laickou veřejnost a naplnil tak svůj cíl:

Lidé chtějí a vytváří takové zahrady a přírodní stanoviště, jež jsou nejen krásné, ale i prospěšné pro vlastní zdraví a místní ekosystémy, tedy rostliny, živočichy, půdu, podzemní vody a mikroklima. Čím dál více jim záleží na tom, jak se chovají vůči přírodě, přírodním zdrojům a uvědomují si, že ty nejsou nevyčerpatelné a že jejich ničení mohou zásadně ovlivnit svým každodenním chováním.

Díky vzrůstajícímu zájmu o zdravý životní styl, permakulturu, vzdělávací zahrady či zlepšování životního prostředí u nás začala v roce 2009 česko-rakouská spolupráce v rámci projektu „Přírodní zahrady bez hranic“, v čele s Přírodní zahrada, z. s. Toto sdružení iniciuje realizaci přírodních zahrad a zároveň vytváří poradenskou síť eko-vzdělávacích organizací a jednotlivců v celé republice. Organizuje exkurze a školení, a stává se i součástí vzdělávacích programů mnoha škol a školek. Díky této spolupráci se povědomost o možnostech stát se prospěšným a co nejméně zatěžovat naše prostředí šíří velmi přirozeně.

Certifikace

Pro určité ocenění snahy, byl vymyšlen systém certifikace, čímž se využila přirozená touha lidí „vystoupit z řady“, „být vítěz“, „něčeho dosáhnout“, „mít se čím pochlubit“. Díky certifikaci se myšlenky šíří mnohem rychleji a tak trochu spontánněji, než pouze přes odborné kruhy. Jsou dva stupně, Přírodní zahrada a Ukázková přírodní zahrada, jež jsou odstupňovány přísnějšími kritérii. Více informací lze získat na stránkách sdružení Přírodní zahrada. Zahrady se hodnotí jednak z hlediska zastoupení určitých prvků, které zvyšují environmentální kvalitu místa (podporují biologickou různorodost života v zahradě) a jednak z hlediska způsobu hospodaření na daném místě, tedy jak se hnojí, bojuje proti chorobám, plevelům, hospodaří s vodou a půdou. Tyto technologie v komerčním zemědělství i zahradnictví obvykle z dlouhodobého hlediska poškozují životní prostředí, vyčerpávají půdu, znečišťují podzemní vody, chemickými postřiky otravují živočichy, pěstováním monokultur zabíjejí rozmanitost a stabilitu krajinných ekosystémů.

Přednáška Petry Šilberské o přírodních zahradách ze semináře Příběhy domu 2015 zde

Článek je publikován a podporován serverem estav.cz:
Díl 1.

pohled na trvalky
plaketa Přírodní zahrady