fbpx Požární odolnost stěn s využitím slaměných balíků - zkouška z ČR | Ekodům

Požární odolnost stěn s využitím slaměných balíků - zkouška z ČR

Zkouška požární odolnosti dle EN - skladba stěny nosné slámy a skladba z fošinkové konstrukce s kombinací slámy a celulózy. Protokoly jsou zde volně ke stažení.

V rámci Projektu 1221420507: „Vybrané vlastnosti přírodních a dalších stavebních materiálů, stavebních prvků a budov“ programu Efekt MPO ČR byly provedeny zkoušky požární odolnosti obvodových plášťů pro nízkoenergetické a pasivní domy na bázi přírodních a recyklovaných materiálů. Ukazuje se, že sláma vyhovuje nejen tepelnětechnickým ale při správné aplikaci i požárním požadavkům na obvodové pláště.

Využití slaměných balíků jako tepelné izolace a v některých případech u nízkopodlažních staveb jako prvků pro nosnou konstrukci patří v současnosti sice k okrajovým stavebním technologiím ale, jak ukazují praktické realizace experimentálních staveb na straně jedné a výsledky výzkumu na straně druhé, k technologiím, které mají v určitých souvislostech potenciál k širšímu uplatnění.

V rámci Projektu 1221420507: „Vybrané vlastnosti přírodních a dalších stavebních materiálů, stavebních prvků a budov“ programu Efekt MPO ČR byly provedeny zkoušky požární odolnosti obvodových plášťů pro nízkoenergetické a pasivní domy na bázi přírodních a recyklovaných materiálů. Celkem bylo z hlediska požární odolnosti testováno 7 skladeb obvodových konstrukcí na 4 zkušebních vzorcích. V rámci těchto skladeb byly testovány i dvě konstrukce využívající jako tepelné izolace slámu resp. slaměné balíky. Projekt byl zpracováván na Katedře konstrukcí pozemních staveb, Fakulty stavební ČVUT v Praze v roce 2011, požární zkoušky byly provedeny v autorizované zkušební laboratoři PAVUS, a. s. ve Veselí nad Lužnicí.

Odkaz na celý článek na TZB-INFO zde.

Protokol ze zkoušky stěny z nosné slámy - ke stažení zde.
Slaměné balíky tl.450 mm omítnuté z interiéru hliněnou omítkou, z exteriéru vápennou.

Protokol ze zkoušky slaměných stěn s dřevěnou konstrukcí - ke stažení zde.
Fošinková dřevěná konstrukce s celulózou, s přikládanou vrstvou slaměných balíků. Stěna ze STEICO I nosníků.

Příprava vzorků pro zkoušku proběhla za účasti AB Atelieru (Aleš Brotánek, Jiří Čech, Jan Márton) a firmy Picas (Michal Navrátil).