fbpx Valná hromada Ekodomu z.s. 2016 | Ekodům

Valná hromada Ekodomu z.s. 2016

Anotace: 

Ekodům z.s zve na každoroční Valnou hromadu všechny zájemce o činnost a spolupráci. Na programu budu krátké přednášky a poté běžný program dle jednacího řádu. Program k popovídání si:

Mojmír Hudec: NOVINKY ZE SVĚTA STAVĚNÍ ZE SLÁMY
Jan Márton: JAK DOSTAVĚT DŮM Z NOSNÉ SLÁMY BEZ NOSNÉ SLÁMY
Aleš Brotánek: PŘEKÁŽKY NA CESTĚ K NEZÁVISLÉ ARCHITEKTUŘE

Program VALNÉ HROMADY:
1) Hlasování o výboru valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel
zápisu, skrutátor)
2) Zpráva o hospodaření v roce 2014 – schválení hospodářského výsledku
roku 2014 (J. Čechová)
3) Zpráva o hospodaření v roce 2015 – schválení hospodářského výsledku
roku 2015 (J. Čechová)
4) Zpráva o činnosti v roce 2015 – Příběhy domů (B. Johanisová)
5) Plán činností na rok 2016
6) Spolupráce se Sdružením hliněného stavitelství a ArTURem
7) Volba Výboru EKODOMU - předsedy, místopředsedů, případně dalších
členů
8) Různé a diskuze

Datum: 
31.03.2016 17:30
Kontakt: 
Jana Čechová - 739 085 966