fbpx 23.4.2016 - 12. Ročník Mezinárodní Konference ZDRAVÉ DOMY 2016 | Ekodům

23.4.2016 - 12. Ročník Mezinárodní Konference ZDRAVÉ DOMY 2016

Anotace: 

Konference je zaměřená na zachování stávajících hliněných staveb, možnosti jejich obnovy, rekonstrukcí a přestaveb. Domy z přírodních materiálů skýtají zdravé životní prostředí a plně vyhovují principům trvale udržitelného rozvoje. Při vhodně volených způsobech obnovy zůstanou i nadále svědky regionálního kulturního dědictví.

Místo: FA VUT v Brně, Poříčí 5, Brno
Čas: 22. dubna 2016
Doprovodná exkurze: 23. dubna 2016

Program a pozvánku naleznete v příloze.

The conference is aimed at preservation of existing earthen buildings, possibilities of their renovation and reconstruction. Buildings made of natural materials provide a healthy environment and fully comply with the principles of sustainable development. When appropriate methods of recovery are applied the buildings will remain part of our regional cultural heritage in the future.

Datum: 
22.04.2016 08:00
Místo: 
FA VUT v Brně, Poříčí 5, Brno
Kontakt: 
Luboš Sibilla, Ing. B. Eng., zdravedomy2016@gmail.com, +420 775 098 089